۱۳۹۸-۰۲-۲۲

اطلس جغرافي جهان براي کودکان

اين اطلس پايه اي ترين مفاهيم جغرافيا را به كودكان معرفي مي كند: هفت قاره، چهار اقيانوس كه قاره ها را احاطه كرده اند؛ و كشورهايي كه در هر قاره قرار دارند.

به كمك طراحان معروف، نقشه هاي ساده شده به صورت قطعات پازل رنگي طراحي شده اند كه به سادگي قابل خواندن هستند.

بچه ها مي توانند بيشتر كشورهاي دنيا را در اين نقشه ها پيدا كنند. فقط كشورهاي خيلي كوچك از روي نقشه حذف شده اند تا از شلوغ شدن نقشه جلوگيري شود و قابل خواندن باشد.

صفحات اين كتاب تمام رنگي است و نويسنده در انتهاي اثر واژگان مهم را توضيح مختصري داده و تحت عنوان واژه نامه آورده است.

منبع
شمارۀ راهنمای دیوئی: 584 الف912 م

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود