۱۳۹۸-۰۲-۲۳

فرهنگ جامع جاذبه‌هاي طبيعي و آثار تاريخي استان خراسان رضوي

مولف در مقدمه می نویسد:" نگارش این کتاب بر مبنای نوشته ها و خاطرات شخصی انجام یافته که بر پایه سفرها و مشاهدات میدانی ام صورت گرفته، یعنی بیش از هشتاد درصد این اطلاعات، حاصل مراجعه شخصی ام به مکان های یادشده بوده است. غالب مطالب این کتاب برای نخستین بار توسط این جانب نوشته شده و پیش تر در هیچ منبعی نیامده که نشانگر زوایای پنهان جاذبه های گردشگری خراسان رضوی است." مولف در سال 1396 بعد از اینکه تعداد چهارصد دهانه غار را فقط در خراسان رضوی شناسایی نمود، به "پدر غارشناسی خراسان" معروف شد.

در این کتاب 5500 جاذبه طبیعی و اثر تاریخی نام برده شده، که به سرعت باورنکردنی به دلیل عواملی مانند: شرایط بداقلیمی، بلایای طبیعی، کاهش بارندگی، آلودگی هوا و...درحال تخریب و انهدام است. نویسنده در این راستا توصیه می کند که چنانچه به آثار موجود علاقمند هستید، فرصت دیدن آنها را از دست ندهید.

در فصل اول به جاذبه های طبیعی استان خراسان رضوی پرداخته شده و در فصل دوم به معرفی آثار تاریخی استان به تفصیل می پردازد. در معرفی آثار فوق ابتدا مکان آن اثر را کامل توضیح  داده و سپس به معرفی آن پرداخته است. از شاخصه های ارزشمند کتاب، دارای تصاویر رنگی و نقشه و در پایان دارای واژه نامه مفصل و جامعی می باشد.

منبع
شماره دیویی: ف894ش915/584

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود