۱۳۹۸-۰۲-۲۴

تاریخ ایران برای نوجوانان

بی گمان مردمان هر سرزمین برای معرفی خود به جهانیان، نیاز به شناسنامه ای دارند. شناسنامه هر ملت، تاریخ آن هاست. در این میان تاریخ سرزمین ایران از جایگاهی ویژه برخوردار است؛ زیرا ساکنین ایران زمین چه در دوره باستان و جه در دوره اسلامی همواره پرچمدار علم و معرفت بوده اند و با وجود فراز و فرودهایی که در طول تاریخ پشت سر گذاشته اند، خدمات بی نظیری را به فرهنگ و تمدن جهان ارائه داده اند. 

هدف از تالیف این کتاب آشنایی نوجوانان و جوانان با تاریخ کشورمان ایران است و نویسنده کوشیده است که از کاربرد واژگان دشوار پرهیز كرده و بيشتر از اشعار و متون ادبی تاریخی استفاده کند؛ تا در جهت ارتقای علمی مخاطب نوجوان گام بردارد.

اين كتاب مصور بوده و نويسنده در پايان اثر خود فهرست منابع و مآخذ مورد استفاده خود را آورده است.

 

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود