سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی خراسان در نشستی، مقدمات امضای تفاهم‌نامۀ همکاری مشترک را بررسی کردند.

به گزارش گنجینۀ رضوی، اعضای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران شاخۀ خراسان در دیدار با رئیس و مدیران ارشد سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، زمینه‌های امضای تفاهم‌نامۀ همکاری مشترک را بررسی کردند. رئیس سازمان یادشده در این جلسه، با تشریح فعالیت‌های علمی، فرهنگی و پژوهشی سازمان کتابخانه‌های آستان قدس از همکاری انجمن کتابداری خراسان به عنوان بازوهای علمی و فکریِ سازمان استقبال کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سیدجلال حسینی همچنین از اقدامات این سازمان در جهت گسترش تعاملات علمی فرهنگی با کتابخانه‌های بزرگ ملی و بین‌المللی سخن گفت.

آموزش دوجانبه، کمک‌های فنی و علمی، همکاری در پروژه‌های پژوهشی، انتقال دانش از انجمن کتابداری به سازمان و انتقال تجربه از سازمان به انجمن کتابداری، همکاری در حوزۀ کتابداری، همکاری مشترک در زمینۀ اندیشگاه رضوی و اتاق‌های اندیشه‌ورز سازمان کتابخانه‌ها و همکاری با امور خادمیاران کتاب در حوزۀ تأمین برنامه و پشتیبانی فکری، فرهنگی و علمیِ این کانون از مواردی بود که در خصوص مفاد تفاهم‌نامه بررسی شد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

دسته بندی