در سیزدهمین برنامۀ سه‌شنبۀ فرهنگی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مجموعه‌ای از قرآن‌های دست‌نویس بازوبندی رونمایی شد که کوچک‌ترین قرآن بازوبندی جهان نیز در این مجموعه است.

به گزارش گنجینۀ رضوی، هم‌زمان با سیزدهمین برنامه از سه‌شنبه‌های فرهنگی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مجموعه‌ای از قرآن‌های دست‌نویس بازوبندی موجود در گنجینۀ نسخ خطی این مرکز برای نخستین بار در محل گنجینۀ قرآن و نفایس آستان قدس رضوی رونمایی شد. کارشناس کتاب‌های خطی این سازمان تصریح کرد: قرآن به ابعاد 5/2 در 5/3 سانتی‌متر و در 158 برگ، کوچک‌ترین قرآن این مجموعه است که منتخبی از سوره‌های قرآنی را از سورۀ حمد تا سورۀ ناس در برگرفته است. سیدرضا صداقت‌حسینی با بیان اینکه این قرآن اهدایی مقام معظم رهبری به آستان قدس رضوی است، اظهار داشت: این قرآن به خط نسخ خفی کتابت شده، جداول اوراق و اسامی سوره‌ها به سرخی و کاغذ آن نخودی فرنگی است که با شمارۀ ثبت 3856 در این مرکز نگهداری می‌شود.

وی همچنین به معرفی قرآن دیگری از این مجموعه و با همین ابعاد پرداخت و گفت: قرآن کامل به شمارۀ 3855، به خط نسخ خفی 7سطری و در ابعاد 5/2 در 5/3 سانتی‌متر نیز از نفایس رونمایی‌شده در این مجموعه است.

کارشناس نسخ خطی در ارتباط با یکی از نفیس‌ترین قرآن‌های بازوبندی این مجموعه بیان کرد: این نسخه یک قرآن کامل است که به خط نسخ خوش توسط علی خوانساری در 1319 هجری کتابت شده است. رنگ کاغذ در این نسخه، نباتی آهارمهره است. تعداد سطور 23 و اندازه اوراق 7×5/4 سانتی‌متر است. صداقت‌حسینی افزود: فواصل آیات، گوی زرین اخترنما است و زرانداری بین سطورِ تمام صفحات، یکی دیگر از ویژگی‌های خاص این نسخه است. وی با بیان اینکه تولیت فقید آستان قدس رضوی، مرحوم آیت‌الله واعظ طبسی واقف این قرآن است، اظهار داشت: این نسخه با شمارۀ ثبت 4445 در گنجینۀ نسخ خطی آستان قدس نگهداری می‌شود.

همچنین قرآن کامل بازوبندی به ابعاد 3در 5 سانتی‌متر و با شمارۀ ثبت 1563، قرآن کامل بازوبندی به ابعاد 5/3 در 5/2 سانتی‌متر و شماره ثبت 3851، قرآن کامل بازوبندی در ابعاد 6 در 4 سانتی‌متر به شمارۀ ثبت 1571 و قرآن کامل بازوبندی در ابعاد 5/3 در 5/5 سانتی‌متر و با شمارۀ ثبت 3304 دیگر نفایس این مجموعه هستند که از آنها رونمایی شد.

گفتنی است قرآن‌های دست‌نویس بازوبندی رونمایی‌شده، به مدت یک هفته در قالب نمایشگاه در محل گنجینۀ قرآن و نفایس موزۀ آستان قدس رضوی واقع در صحن کوثر حرم مطهر در معرض دید عموم قرار دارد.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود