۱۴۰۲/۱۱/۲۱
پانزدهمین دوره نشریه الکترونیکی سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركزاسناد آستان قدس رضوي با عنوان شمسه در شماره 56- 57 ( بهمن 1402) با 6عنوان مقاله در فضای مجازی منتشر شد.